Muziek en Foto's

Muziek

Ter inspiratie hebben wij voor u een tweetal speellijsten klaargezet. Deze kunt u op deze pagina beluisteren. Om door te bladeren klikt u op het speellijst icoon naast de drie puntjes.

Lijst: Klassieke muziek

Lijst: Moderne muziek

Afhankelijk van de locatie kan muziek afgespeeld worden van een CD of een USB-stick. Ook de formaten (mp3, wav, etc) kunnen per locatie verschillen. Hieronder kunt u lezen hoe u zelf het beste een CD aanmaakt of de titels aanlevert om door Stijl en Traditie te laten verzorgen.

Muziek zelf meenemen

Brandt u zelf een CD met muziek? Het veiligst brandt u dan een CD-R schijf, kiest u WAV als formaat en houdt u 4 seconden pauze tussen de nummers. Let er vooral op dat de nummers in de juiste volgorde op de CD gebrand worden.

Indien mogelijk raden wij u aan de muziek van tevoren te testen op locatie.

Muziek aanleveren

Indien u op internet een speellijst aanmaakt en deze met ons deelt, kunnen wij de muziek voor u op een CD of USB-stick plaatsen en testen op locatie.

Fotopresentatie

Een fotopresentatie is een vaak toegepaste manier om een beeld te geven van het leven van de overledene. Het gaat hierbij natuurlijk om een indruk en zeker geen compleet beeld. Wij raden aan niet te veel foto's de revue te laten passeren. Het is onze ervaring dat 80 á 100 foto's vaak voldoende zijn om een goed beeld te geven.

Tijdens de ceremonie

U kunt er voor kiezen om de foto's een of meerdere keren tijdens een muziekstuk te vertonen. Tijdens toespraken adviseren wij geen foto's te presenteren. Presenteert u de foto's 1 x tijdens een muziekstuk dan dient u zelf het aantal foto's en aantal seconden voor de overgang, af te stemmen op de lengte van de muziek.

Tips voor een goede fotopresentatie

  • De eerste foto bevat ook de naam

  • Kies voor een zwarte achtergrond (om tegenlicht van witte vlakken naast de foto te voorkomen)

  • Bedenk dat de weergave in landscape is dus kies zoveel mogelijk landscape formaat foto's

  • Zoom in op essentiële onderdelen van de foto

  • Er mogen ook twee (portrait) foto's naast elkaar

  • Gebruik een simpele overgang

  • Geef de laatste foto ook een titel mee als je deze wilt laten staan.

Aanleveren fotopresentatie

In de meeste gevallen kan de locatie met een powerpoint presentatie uit de voeten. U dient de presentatie in te stellen op automatisch doorgaan na x aantal seconden. Indien u de presentatie wilt herhalen na het eind dient u ook dit in te stellen.

Het aantal seconden is afhankelijk van het aantal en de beschikbare tijd. Aan te raden is minimaal 5 of 6 seconden te nemen per foto.

U dient de presentatie uiterlijk 36 uur van tevoren in te leveren opdat deze nagekeken en getest kan worden op de locatie.

Foto scannen en verbeteren

Wilt u een foto op A4 formaat bij de plechtigheid tonen? Het kan zijn dat u deze foto niet digitaal hebt of een bepaalde uitsnede wilt van een foto.

Stijl en Traditie kan de foto eventueel laten scannen en digitaal verbeteren. Houd u echter wel rekening met verwerkingstijd!

Foto's aanleveren

Indien u de presentatie door Stijl en Traditie wilt laten maken dient u de foto's (genummerd op volgorde) minimaal 2 dagen vóór de uitvaart aan te leveren. Wij plaatsen de foto's dan conform onze tips op deze pagina in een presentatie.

Gebruik de knop WeTransfer hieronder voor het verzenden van muziek, film of fotobestanden.