Wilsbeschikking

Uit voorzorg of gewoon omdat ziekte of ouderdom daar aanleiding toe geeft, kunt u een laatste wilsbeschikking opmaken. Hiermee ontlast u uw nabestaanden als het gaat om de keuzes die gemaakt moeten worden voor de invulling van uw uitvaart.

De laatste wilsbeschikking is bedoeld om duidelijk te maken hoe de uitvaart moet gaan plaatshebben en om alle wensen daaromtrent kenbaar te maken. Hij moet gedateerd en ondertekend zijn. Verstandig is het om dit te doen in aanwezigheid van een tweede persoon. Deze kan hem mede ondertekenen en erop toezien dat uitvaart wordt uitgevoerd zoals u dit wenst.

Stijl en Traditie Uitvaartzorg heeft een wilsbeschikking ontwikkeld die als leidraad kan dienen bij uw uitvaart. Aan de hand van uw wensen, vertaald in het scenario voor de uitvaart, kunnen wij vervolgens een prijsopgave op maat samenstellen en overhandigen. Na het acceptatie van de prijsopgave wordt uw wilsbeschikking in bewaring gehouden in het besloten archief van Stijl en Traditie Uitvaartzorg en zal tijdens uw leven slechts door u en ons ingezien kunnen worden.

Bij het opstellen van uw wilsbeschikking kan Stijl en Traditie u adviseren. Op een moment dat het u uitkomt komen wij dan bij u langs en bespreken de wilsbeschikking en uw keuzes. Deze dienstverlening is geheel gratis en de eventuele prijsopgave is geheel vrijblijvend.

Wilt u nu een exemplaar Wilsbeschikking bekijken en eventueel downloaden? 


Klik hier om wilsbeschikking te bekijken

Na het invullen kunt u de wilsbeschikking eventueel naar Stijl & Traditie sturen voor opname in ons archief.