Uitvaartzorg

Op het moment dat een naaste overlijdt, moet er in korte tijd veel geregeld worden. Dan is het prettig dat u kunt terugvallen op een persoonlijk uitvaartverzorger. Stijl en Traditie Uitvaartzorg helpt u met het organiseren en begeleiden van de uitvaart. 

Ontzorgen, dat is wat wij bieden.

U kunt Stijl en Traditie dag en nacht bereiken onder telefoonnummer 070 - 70 70 007 of 06 - 57 344 442.
Hoewel onze thuisbasis in 's- Gravenhage ligt (Benoordenhout en Bezuidenhout) strekt ons verzorgingsgebied uit tot heel Nederland.

Wij komen bij u thuis om alles rondom de uitvaartverzorging met u door te spreken, laten u zien wat de mogelijkheden zijn en zorgen ervoor dat op de dag van de uitvaart alles goed verloopt. Dit doen wij professioneel en altijd met gevoel voor stijl en traditie. Ons bijzonder rouwvervoer is uniek. Onder Rouwvervoer treft u meer informatie over onze klassieke automobielen aan.

Indien er een wilsbeschikking is, zijn daarin de wensen van de overledene reeds kenbaar gemaakt en helpt dit de nabestaanden met de invulling van de persoonlijke wensen. Mocht u zelf een wilsbeschikking willen opstellen dan helpt Stijl en Traditie Uitvaartzorg u door dit samen met u door te spreken en op te stellen. U kunt ons direct bellen voor een afspraak. Wilt u dit liever in alle rust alleen doen dan kunt u gebruik maken van het formulier Wilsbeschikking dat u op deze website kunt vinden.

Omdat op het moment dat een naaste overlijdt er in korte tijd veel geregeld moet worden hebben wij een checklist bij overlijden gemaakt. Hierin staan puntsgewijs alle onderwerpen opgesomd die aandacht vragen direct na overlijden, de begrafenis of crematie zelf en de punten in overweging te nemen na de uitvaart.

Een nieuwe dienstverlening die Stijl en Traditie in samenwerking met een partner aanbiedt is het afwikkelen van het digitale bestaan van de overledenen op internet. Op de pagina Overledene op Internet treft u informatie aan hoe om te gaan met de identiteit van de overledene op het internet.

Ongeacht bij welke verzekeringsmaatschappij er een polis is afgesloten, Stijl en Traditie kan de uitvaart waardig voor u verzorgen.

Stijl en Traditie is een moderne begrafenisondernemer die persoonlijke aandacht en zorg combineert met professionaliteit en daardoor in staat is u goed te adviseren en te begeleiden bij het vormgeven van een passend en mooi laatste afscheid.

Vriendelijke groet,

Johan van der Meer