Uitvaart

De uitvaart wordt in belangrijke mate bepaald door het antwoord op de vraag: Begrafenis of Crematie?

Een begrafenis begint met de plechtigheid, te midden van alle familie en vrienden, of in kleine kring. Daarna brengen nabestaanden of professionele dragers de kist naar het graf. Bij het graf kunnen eventueel nog een paar slotwoorden worden gesproken. Nadat de kist in het graf is gedaald of boven het graf is geplaatst, nemen nabestaanden afscheid. Bijvoorbeeld met een schepje zand op de kist, of een bloemengroet.

Bij een crematie brengen wij na de plechtigheid de kist naar de ovenruimte en registreren we de identiteit van de overledene. Daarna leggen we een vuurvast steentje met het crematienummer op de kist en gaat de kist de oven in. Na de verbranding wordt de as gezuiverd van eventuele (edel)metalen. De opbrengst hiervan gaat naar het C.J. Vaillant Fonds.

Stijl en Traditie stelt samen met u voor de uitvaart een draaiboek op met daarin opgenomen het vervoer, ontvangst, de volgorde van sprekers en zorgt er voor dat de muziek in de gewenste volgorde wordt afgespeeld. Gedurende de gehele plechtigheid houdt Stijl en Traditie toezicht op het verloop en zal zij daarna de nabestaanden en gasten begeleiden naar de Condoleance.