Checklist

Checklist bij het Overlijden

Het formulier checklist bij overlijden geeft een uitgebreid inzicht in alle zaken die geregeld moeten worden of ter overweging genomen kunnen worden.
 • Bel eerst de huisarts of behandelend arts als het overlijden plaatsvindt in een ziekenhuis of zorginstelling.
 • Overlijden op reis: bel ook de alarmcentrale van de reisverzekering.
 • Bel uw uitvaartverzorger Stijl en Traditie. Altijd bereikbaar: 070-70 70 007 of +31-70 70 70 007 vanuit het buitenland.
 • Ga na of er een uitvaartverzekering is afgesloten en stel Stijl en Traditie hiervan op de hoogte. NB Iedere uitvaartverzekering is door Stijl en Traditie te innen! Bel dus ons.
 • Bij overlijden na een ongeluk: bel ook de verzekeringsmaatschappij.
 • Ga na of er een testament is of een wilsbeschikking. De overledene heeft daar misschien wensen ingezet voor de uitvaart.
 • Stijl en Traditie zorgt voor de akte van overlijden.
 • Rouwbrieven worden door Stijl en Traditie op de dag van het overlijden of de dag er na verstuurd.


Checklist ná de uitvaart

 • Vraag de notaris een verklaring van erfrecht op te stellen met eventueel een boedelvolmacht.
 • Informeer de bank over het overlijden. Met de verklaring van erfrecht regelt u een nieuwe bevoegdheid voor bankrekeningen.
 • Stop het salaris of de uitkering. Regel dit zo snel mogelijk na de uitvaart.
 • Informeer instanties, zoals verzekeringsmaatschappijen en de ziektekosten-verzekeraar over het overlijden.
 • Vraag een financiële tegemoetkoming aan. U heeft de volgende mogelijkheden:
  • aanvullende sociale uitkering
  • tegemoetkoming studiekosten
  • verlaging belastingtarieven
  • huursubsidie
  • korting alleenwonenden op gemeentelijke lasten
  • pensioen
 • Blijven er kinderen achter, regel dan zaken als voogdij, kinderbijslag, kinderopvang en/of gezinshulp.
 • Annuleer eventuele automatische incasso’s bij de bank.
 • Kijk welke schulden er zijn, zoals belastingschuld, hypotheek of uitvaartkosten.
 • Regel een taxatie van de boedel.
 • Ga na welke verzekeringen uitkeren.
 • Noteer het banksaldo op de datum van overlijden.